Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • jízda na kole
  • závodní cyklistika

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty