znečištění vzduchu

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • exhalace
  • znečištění ovzduší

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla