Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • čínský porcelán
  • kostní porcelán
  • měkký porcelán
  • porcelánové figurky
  • stolní porcelán
  • tvrdý porcelán
  • umělecký porcelán
  • varné nádobí

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty