Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • hrací karty
  • knihařství
  • navštívenky
  • propagační tiskopisy
  • registrační papíry
  • reprodukce obrazu
  • tiskopisy

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty