ochrana životního prostředí

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • ochrana přírody

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty