přírodní rezervace

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • národní parky

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty