Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • video
  • videostřižna

Nadřazené heslo

Podřazená hesla