Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • kontrola a monitoring skládek
  • odpadové skládky
  • skládkové lokality

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla