Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • stavební kamenivo

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty