Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • mostní ložiska
  • mostní závěry

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty