spřažené konstrukce

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • kompozitní konstrukce
  • spřažené konstrukce beton-beton
  • spřažené konstrukce dřevo-beton
  • spřažené konstrukce ocelobetonové

Nadřazené heslo