Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • plastické hmoty
  • umělé hmoty

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty