Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • mazadla
  • mazání

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty