mazání strojních součástí

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • aerodynamické mazání
  • aerostatické mazání
  • hydrodynamické mazání
  • hydrostatické mazání
  • tribotechnika

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla