Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • elektrická úprava povrchu
  • povlaky vytvářené odpařováním ve vakuu
  • povrchové povlaky
  • pvd
  • termodifuzní procesy

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty