Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • servoměniče
  • servomotory
  • servopohony

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty