chladicí zařízení

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • chladicí technika
  • chladírny
  • strojní chlazení

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty