kulturní archeologie

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • analytická archeologie
  • archeologie moderní společnosti
  • nová archeologie
  • postprocesuální archeologie

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty