Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • výtahy s periodickou činností

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty