dynamické programování

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • metoda postupných úbytků
  • metoda součinitelů
  • metoda trestních funkcí
  • Newtonova-Ralphsonova metoda
  • periodická optimalizace
  • relaxační metoda
  • Ritzova metoda
  • teorie dynamického programování

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty