Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • centrifugy

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Příbuzné koncepty