řízení letového provozu

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty