Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • lodní doprava
  • lodní doprava nákladní
  • lodní doprava nepravidelná
  • lodní doprava osobní
  • lodní doprava pravidelná

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty