kvalitativní analýza

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo