Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • pokroky vědy a techniky
  • vědeckotechnický rozvoj

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla