lingvistická antropologie

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • antropolingvistika
  • antropologická lingvistika

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Příbuzné koncepty