Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

 • artéské vody
 • freatické vody
 • gravitační vody
 • infiltrované vody
 • neovlivněné vody
 • ovlivněné vody
 • primární vody
 • průlinové vody
 • puklinové vody
 • vody provzdušnělého pásma
 • vody volných podzemních toků
 • volné vody

Nadřazené heslo