Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • hydromeliorační stavby
  • meliorace
  • vodohospodářské meliorace

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla