Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • habešské studny
  • neúplné studny
  • pohlcovací studny
  • pokusné studny
  • pozorovací studny
  • spouštěné studny
  • studnařství
  • úplné studny
  • vertikální studny s vodorovnými sběrači

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty