Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • jaderné bomby
  • nukleární zbraně

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty