Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • autentifikace
  • autentizace

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty