počítačová kriminalita

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • hacking
  • hackování
  • kyberkriminalita
  • kybernetická kriminalita
  • phishing
  • počítačové útoky

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty