Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • numerické koprocesory
  • stykové koprocesory

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty