objektově orientované programování

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • oop

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Příbuzné koncepty