databázové systémy relační

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty