Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • hromadné zpracování dat

Nadřazené heslo

Podřazená hesla