distribuované zpracování

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • distribuované systémy
  • distribuované zpracování dat

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla