Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • hypersenzitivita
  • respirační hypersenzitivita

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty