počítačová tomografie

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • emisní tomografie pozitronová

Nadřazené heslo