Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • sexualita
  • sexuální partneři
  • transsexualita

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty