Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • barbituráty
  • piperidindiony

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty