Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • antivirové látky
  • protivirové lárky
  • protivirové látky
  • thiosemikarbazony

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty