Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • cizorodé látky
  • škodliviny

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Příbuzné koncepty