Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • intramuskulární injekce
  • intravenózní injekce
  • subkutánní injekce

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty