Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • nozokomiální infekce

Nadřazené heslo