Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • bezorebný systém
  • minimální kultivace
  • orba
  • podmítka
  • podrývání
  • válení
  • vláčení
  • zpracování půdy

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty