Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • pedologie
  • půdní úrodnost

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty