Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • hodnocení potomstva

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty