Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • býci
  • jalovice
  • krávy
  • telata
  • voli

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty