Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • škodliví ptáci
  • škodliví savci
  • škodlivý hmyz

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty